illerfolk till Kopparhavets hjältar

Illerfolk Färdigheter Sätt 5 färdighetstärningar på Smidighet Sätt 5 färdighetstärningar på Gömma sig Sätt 2 färdighetstärningar på Utstrålning Sätt 3 färdighetstärningar på Insikt Gard och hälsa Gard: 30 Hälsa: 10 Språk Hadashi, jori och dook (ett avancerat djurlätesspråk). Dook är ett begränsat språk jämfört med hadashi och jori. De...

MG: SPQM 0.7.3

Mouse Guard: Senatus Populusque Muris (MG:SPQM) is a hack for Luke Crane’s Mouse Guard RPG and is published in a new version MG: SPQM 0.7.3 It contains some added city and recruitment info and corrections so that it’s hopefully at least mostly British English instead of a too bad mix of...